Prosimy o kontakt


Alkoholizm dziedziczenie

Wiele osób chorujących na chorobę alkoholową zadaje sobie pytanie: Dlaczego ja?

Czy alkoholizm ma tło genetyczne? Na tej stronie wyjaśnimy wiele wątpliwości i podamy fakty dotyczące genetycznych uwarunkowań choroby alkoholowej.

Już dawno zauważono, że Azjaci źle tolerują alkohol. Większość z nas ma obserwacje własne dotyczące rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Jednak alkoholizmu nie dziedziczy się tak jak niebieskich oczu czy blond włosów. Uwarunkowania genetyczne tej choroby są potwierdzone ale też są dość skomplikowane i powiązane z innymi często występującymi cechami osobowości i skłonności do określonych zachowań.

Dla uważnych czytelników przedstawiamy poniżej informacje opracowane na podstawie piśmiennictwa naukowego.

rodzinne występowanie alkoholizmu
Dziedziczenie alkoholizmu

Wykazano w badaniach klinicznych, że krewni alkoholika w pierwszej linii mają siedmiokrotnie wyższe ryzyko uzależnienia.

Prowadząc prace na bliźniakach jednojajowych i dwujajowych udowodniono, że alkoholizm jest dziedziczony w 29% a według niektórych źródeł nawet 50% potomstwa. Na powstanie uzależnienia od alkoholu maja wpływ czynniku genetyczne ale też środowiskowe. Dziedziczenie zależności alkoholowej jest wielogenowe.

Lesch sklasyfikował cztery różne typy zależności alkoholowej, na podstawie jego kwalifikacji wyróżniono nienastępujące
podgrupy uzależnienia od alkoholu:

Grupa I uzależnienia od alkoholu:

Używanie alkoholu w tej grupie jest okazjonalne, które stopniowo przechodzi w nawyk, dochodzi
do utraty kontroli, alkohol jest spożywany dla zapobieżenia przykrym objawom abstynencyjnym W tej grupie pacjentów brak jest motywacji do podejmowania leczenia. Bodźcem do rozpoczęcia terapii  są dopiero poważne powikłania zdrowotne takie jak:

  • Majaczenie alkoholowe,
  • Padaczka
U alkoholików zaliczanych do grupy I istnieje silna biologiczna predyspozycja.
Czy dziedziczymy alkoholizm
Alkoholizm rodzinne występowanie, uwarunkowania genetyczne uzależnienia

Grupa II uzależnienia od alkoholu, tak zwana lękowa:

pacjenci grupy II używają alkohol ze względu na  jego działanie przeciwlękowe. Używają alkoholu jak leku zmniejszającego napięcia i lęki w sytuacjach trudnych życiowo n.p. podczas wystąpień publicznych czy wobec lęków społecznych.

Grupa III uzależnienia od alkoholu, nazywana depresyjną:

W tej grupie osoby uzależnione od alkoholu piją dla poprawy nastroju a w przypadku zaburzeń snu dla jego efektu nasennego.

Grupa IV uzależnienia od alkoholu zwana organiczną:

Są to pacjenci ze zmianami organicznymi w mózgu przed pijacy już przed czternastym rokiem życia, znaczenie mają przede wszystkim upośledzenie umysłowe lub uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Istnieje też klasyfikacja choroby alkoholowej Cloningera. W tej klasyfikacji wyróżnia się dwa  typy
alkoholizmu.

Typ pierwszy uzależnienia od alkoholu: wyraźny wpływ środowiskowy

Dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, zaliczają się do niego alkoholicy, u których uzależnienie rozwinęło się w po okresie dojrzewania  lub w okresie dorosłości po 25 roku życia. Ten typ charakteryzuje się długotrwałymi ciągami alkoholowymi i wyrównawczymi okresami abstynencji. W tym typie uzależnienia alkoholowego charakterystyczne jest pozbycie się odpowiedzialności w trakcie ciągu, występowanie silnego poczucia wstydu i winy. Uzależnione od alkoholu osoby podczas ciągu spożywają bardzo duże ilości alkoholu. W tej grupie istnieje duże ryzyko marskości poalkoholowej wątroby.

Typ drugi jest dziedziczony w linii męskiej

Dotyczy głównie młodych mężczyzn w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości przed 25 rokiem życia. Ten typ uzależnienia od alkoholu charakteryzuje się skłonnością do agresji, awantur po alkoholu. Alkoholicy w tym typie uzależnienia bardzo często mają konflikty z prawem, odsiadują wyroki lub funkcjonują w społeczeństwie pomiędzy karami za pobicia i awantury. U takich pacjentów wzrasta ilość ciągów alkoholowych i ilości wypijanego alkoholu. W tym typie uzależnienia alkoholowego, charakterystyczne
są uzależnienia alkoholowe u ojców.

Genetyczne uwarunkowanie alkoholizmu nie wynika z wpływu jednego genu. Udowodniono i zrobili to polscy naukowcy pod kierunkiem profesora Rafała Płoskiego, że genom otyłości FTO zmniejsza ryzyko uzależnienia od alkoholu i papierosów.

W badaniach odkryto też gen Malic Enzyme 1 (ME1) odpowiadający za zwiększoną tolerancję alkoholu i gen AUTS2 dający  predyspozycję do nadmiernego picia alkoholu.

Istnieje też odkryty gen RASGRF-2, z którego obecnością wiąże się wyższy poziom dopaminy) oraz ostatnio odkryty gen Gabrb1 mający wpływ na powstawanie uzależnienia od alkoholu.

Stwierdzono w badaniach na myszach, że obecność genu Gabrb1 powodowała, że myszy częściej wybierały alkohol niż wodę (85%). Analiza pokazała, że myszy gotowe były wykonywać czynności, w postaci naciśnięcia odpowiedniej dźwigni, aby spożyć alkohol. Piły alkohol aż do stanu zamroczenia.

Alkoholizm to choroba, za którą stoją  czynniki genetyczne i  środowiskowe, nadal nie są do końca poznane wszystkie geny i czynniki powodujące rozwój uzależnienia alkoholowego.

Dziedziczenie choroby alkoholowej
Dziedziczenie nałogu alkoholowego po rodzicach i dziadkach.
Zadzwoń 608775984