Prosimy o kontakt

Jak rozmawiać z dzieckiem o problemie alkoholowym?

Jak rozmawiać z dzieckiem o problemie alkoholowym?

Niepijący rodzice różnie reagują na problem alkoholizmu partnera i jego relację z dziećmi – czasami obawiają się tego, co dzieje się z najmłodszymi w związku z incydentami alkoholowymi, które widzą w domu, czasami są zaniepokojeni obciążeniami dziedzicznymi alkoholizmu, a czasami sądzą, że córki i synowie nie widzą problemu.

Według badań, dzieci wychowywane w rodzinach z problemem alkoholowym dużo częściej mają zakłócone poczucie bezpieczeństwa, doświadczają leków, napięć, dezorientacji i czują się samotne. Aby temu przeciwdziałać, ważne jest rozmawianie z najmłodszymi o tym, co się tak naprawdę dzieje z rodzicem.

Czytaj dalej

Alkohol a przemoc

Zaciśnięta pięść

Nawet niewielkie ilości wypitego alkoholu mogą mieć wpływ na zmiany w zachowaniu człowieka. Mogą one zdarzać się u osób pijących przez długi czas, ale też u takich spożywających alkohol rzadko, tylko okazjonalnie.

Podczas spożywania alkoholu dochodzi do upośledzenia funkcjonowania układu nerwowego. Osoba pijąca jest wtedy bardziej podatna na zmiany nastrojów, które mogą przybierać różne formy, od szczęścia po agresję oraz może zacząć postrzegać inaczej swoje otoczenie.

Czytaj dalej

Wpływ długotrwałego picia na organizm

Dwie kobiety ćwiczące jogę nad wodą

Alkohol jest jedną z najpowszechniejszych substancji psychoaktywnych, które są legalne i w dużym stopniu nadużywane. Nawet jego niewielkie ilości wpływają na stan człowieka – jego zdrowie i psychikę. W przypadku długotrwałego picia zmiany w organizmie mogą być bardzo poważne. Przede wszystkim nawet jego niewielkie ilości wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego. Pogarsza się reakcja wzrokowa, słuchowa oraz precyzja ruchów.

Czytaj dalej

Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Dziewczynka siedząca na kanapie i czytająca książkę

Funkcjonowanie członków rodziny z problemem alkoholowym podporządkowane jest osobie uzależnionej. Zarówno współuzależnieni partnerzy, jak i dzieci przyjmują określone postawy oraz zachowują się w konkretny sposób, robiąc wszystko, żeby przetrwać w tym niestabilnym systemie. Problemów, które dotykają dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików, zazwyczaj nie widać na pierwszy rzut oka. Często bagatelizuje je nie tylko dalsze, lecz także bliższe otoczenie. Wynika to między innymi z tego, że członkowie rodziny skupiają się na alkoholiku – chronią go przed konsekwencjami picia, zazwyczaj ukrywają problem przed społeczeństwem – i jednocześnie na próbie ocalenia integralności rodziny jako takiej. Przez to dzieci nie otrzymują od rodziców odpowiedniego wsparcia, nie poświęca się im czasu i nie daje oczekiwanej miłości.

Czytaj dalej

Alkoholizm kobiet

kobieta pijąca wino

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko mężczyzn, lecz także kobiety. Stereotypowe myślenie o alkoholiku jako o zaniedbanym mężczyźnie bez pracy, szukającym środków na kolejną butelkę powoli przestaje funkcjonować. Coraz mniej dziwi, że alkoholik to również osoba na wysokim stanowisku – tak zwany HFA (High Functioning Alcoholics) – lub czterdziestoletnia kobieta.

Czytaj dalej

Alkohol a problemy seksualne

Przytulająca się para

W społeczeństwie panuje przekonanie, że alkohol nie tylko pobudza zmysły, lecz także pozytywnie wpływa na zakres doznań oraz możliwości seksualne. Niektórzy traktują piwo, wino czy kilka drinków jako sposób na rozluźnienie się, przełamanie nieśmiałości albo pokonanie własnych barier. Tymczasem wpływ alkoholu na życie seksualne jest bardziej skomplikowany i niestety często bardzo negatywny.

Czytaj dalej

HFA – Alkoholik wysokofunkcjonujący

Mężczyzna z drinkiem ubrany w garnitur

Słowo alkoholik budzi negatywne skojarzenia. Przywołuje na myśl bezdomnego, bez pracy, żebrzącego o pieniądze na kolejne wino, osobę, która ma problemy z prawem, znajduje się na marginesie społeczeństwa i tworzy rodzinę patologiczną. To jedynie stereotyp. W 2009 roku Sarah Allen Benton w książce „Alkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej” wyróżniła pojęcie HFA, czyli high functioning alcoholics.

Czytaj dalej

Alkoholizm dzieci i młodzieży

Dziecko na huśtawce

Alkoholizm to problem, który dotyczy nie tylko dorosłych, lecz niestety, coraz częściej dzieci i młodzieży. Większość młodych ludzi sięga po alkohol między 12. a 16. rokiem życia, zapewne dlatego, że wówczas zwiększa się ich poczucie niezależności. Niektórzy piją bardzo rzadko albo po spróbowaniu przez długi czas unikają alkoholu, inni korzystają z okazji i sięgają po niego raz lub kilka razy w tygodniu.

Czytaj dalej
Zadzwoń 608775984