Prosimy o kontakt

Delirium tremens

Delirium tremens

Czym jest delirium tremens?

Delirium tremens, nazywane także majaczeniem drżennym, alkoholowym albo białą gorączką alkoholową jest stanem wywołanym nagłym odstawieniem lub znaczną redukcją ilości wypijanego alkoholu u osób od niego uzależnionych. Majaczenie to dosłownie dezorientacja połączona ze zmąceniem świadomości, której towarzyszą zarówno objawy psychiczne, jak i somatyczne. Delirium uznawane jest za najcięższą, a przy tym najbardziej niebezpieczną postać zespołu abstynencyjnego. Jego objawy obserwuje się zazwyczaj od jednego do trzech dni po rezygnacji z alkoholu.

Według statystyk majaczenie alkoholowe występuje u około 5% do 33% uzależnionych, których leczy się z powodu alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Co ciekawe, delirium tremens może się pojawić raczej po co najmniej kilkuletnim nadużywaniu alkoholu i z reguły nie stwierdza się go u pacjentów przed 25 rokiem życia. Zdecydowanie częściej diagnozuje się je u mężczyzn niż u kobiet.

Czytaj dalej

Ciąg alkoholowy – czym jest i jak go przerwać?

Ciąg alkoholowy – czym jest i jak go przerwać?

Ciąg alkoholowy definiowany jest jako stan odurzenia alkoholem trwający 48 godzin lub więcej. Mówi się, że taki okres picia to typowy element przewlekłej – inaczej czwartej, chronicznej – fazy choroby alkoholowej. Czasami ciągi zdarzają się również w fazie ostrzegawczej, ale wówczas pełnią nieco inną funkcję. W fazie ostrzegawczej mają raczej redukować napięcie, zaś w chronicznej łagodzić objawy zespołu abstynencyjnego takie jak mdłości, wymioty, wzmożoną potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drżenia mięśniowe, bóle głowy, zawroty głowy oraz – rzadziej – omamy. Chory, który ma świadomość, jak nieprzyjemny jest moment tuż po odstawieniu alkoholu, czyli kiedy jego zawartość we krwi spada, pije, aby nie doświadczyć opisanych objawów. Chce poprawić swoje samopoczucie, wpadając tym samym ciąg lub inaczej mówiąc cug alkoholowy.

Czytaj dalej

Jak rozmawiać z dzieckiem o problemie alkoholowym?

Jak rozmawiać z dzieckiem o problemie alkoholowym?

Niepijący rodzice różnie reagują na problem alkoholizmu partnera i jego relację z dziećmi – czasami obawiają się tego, co dzieje się z najmłodszymi w związku z incydentami alkoholowymi, które widzą w domu, czasami są zaniepokojeni obciążeniami dziedzicznymi alkoholizmu, a czasami sądzą, że córki i synowie nie widzą problemu.

Według badań, dzieci wychowywane w rodzinach z problemem alkoholowym dużo częściej mają zakłócone poczucie bezpieczeństwa, doświadczają leków, napięć, dezorientacji i czują się samotne. Aby temu przeciwdziałać, ważne jest rozmawianie z najmłodszymi o tym, co się tak naprawdę dzieje z rodzicem.

Czytaj dalej

Alkohol a przemoc

Alkohol a przemoc

Nawet niewielkie ilości wypitego alkoholu mogą mieć wpływ na zmiany w zachowaniu człowieka. Mogą one zdarzać się u osób pijących przez długi czas, ale też u takich spożywających alkohol rzadko, tylko okazjonalnie.

Podczas spożywania alkoholu dochodzi do upośledzenia funkcjonowania układu nerwowego. Osoba pijąca jest wtedy bardziej podatna na zmiany nastrojów, które mogą przybierać różne formy, od szczęścia po agresję oraz może zacząć postrzegać inaczej swoje otoczenie.

Czytaj dalej

Wpływ długotrwałego picia na organizm

Wpływ długotrwałego picia na organizm

Alkohol jest jedną z najpowszechniejszych substancji psychoaktywnych, które są legalne i w dużym stopniu nadużywane. Nawet jego niewielkie ilości wpływają na stan człowieka – jego zdrowie i psychikę. W przypadku długotrwałego picia zmiany w organizmie mogą być bardzo poważne. Przede wszystkim nawet jego niewielkie ilości wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego. Pogarsza się reakcja wzrokowa, słuchowa oraz precyzja ruchów.

Czytaj dalej

Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Funkcjonowanie członków rodziny z problemem alkoholowym podporządkowane jest osobie uzależnionej. Zarówno współuzależnieni partnerzy, jak i dzieci przyjmują określone postawy oraz zachowują się w konkretny sposób, robiąc wszystko, żeby przetrwać w tym niestabilnym systemie. Problemów, które dotykają dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików, zazwyczaj nie widać na pierwszy rzut oka. Często bagatelizuje je nie tylko dalsze, lecz także bliższe otoczenie. Wynika to między innymi z tego, że członkowie rodziny skupiają się na alkoholiku – chronią go przed konsekwencjami picia, zazwyczaj ukrywają problem przed społeczeństwem – i jednocześnie na próbie ocalenia integralności rodziny jako takiej. Przez to dzieci nie otrzymują od rodziców odpowiedniego wsparcia, nie poświęca się im czasu i nie daje oczekiwanej miłości.

Czytaj dalej

Alkoholizm kobiet

Alkoholizm kobiet

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko mężczyzn, lecz także kobiety. Stereotypowe myślenie o alkoholiku jako o zaniedbanym mężczyźnie bez pracy, szukającym środków na kolejną butelkę powoli przestaje funkcjonować. Coraz mniej dziwi, że alkoholik to również osoba na wysokim stanowisku – tak zwany HFA (High Functioning Alcoholics) – lub czterdziestoletnia kobieta.

Czytaj dalej
Zadzwoń 608775984