Prosimy o kontakt

Alkohol a przemoc

Alkohol a przemoc

Nawet niewielkie ilości wypitego alkoholu mogą mieć wpływ na zmiany w zachowaniu człowieka. Mogą one zdarzać się u osób pijących przez długi czas, ale też u takich spożywających alkohol rzadko, tylko okazjonalnie.

Podczas spożywania alkoholu dochodzi do upośledzenia funkcjonowania układu nerwowego. Osoba pijąca jest wtedy bardziej podatna na zmiany nastrojów, które mogą przybierać różne formy, od szczęścia po agresję oraz może zacząć postrzegać inaczej swoje otoczenie.

Czytaj dalej

Wpływ długotrwałego picia na organizm

Wpływ długotrwałego picia na organizm

Alkohol jest jedną z najpowszechniejszych substancji psychoaktywnych, które są legalne i w dużym stopniu nadużywane. Nawet jego niewielkie ilości wpływają na stan człowieka – jego zdrowie i psychikę. W przypadku długotrwałego picia zmiany w organizmie mogą być bardzo poważne. Przede wszystkim nawet jego niewielkie ilości wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego. Pogarsza się reakcja wzrokowa, słuchowa oraz precyzja ruchów.

Czytaj dalej

Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Funkcjonowanie członków rodziny z problemem alkoholowym podporządkowane jest osobie uzależnionej. Zarówno współuzależnieni partnerzy, jak i dzieci przyjmują określone postawy oraz zachowują się w konkretny sposób, robiąc wszystko, żeby przetrwać w tym niestabilnym systemie. Problemów, które dotykają dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików, zazwyczaj nie widać na pierwszy rzut oka. Często bagatelizuje je nie tylko dalsze, lecz także bliższe otoczenie. Wynika to między innymi z tego, że członkowie rodziny skupiają się na alkoholiku – chronią go przed konsekwencjami picia, zazwyczaj ukrywają problem przed społeczeństwem – i jednocześnie na próbie ocalenia integralności rodziny jako takiej. Przez to dzieci nie otrzymują od rodziców odpowiedniego wsparcia, nie poświęca się im czasu i nie daje oczekiwanej miłości.

Czytaj dalej

Alkoholizm kobiet

Alkoholizm kobiet

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko mężczyzn, lecz także kobiety. Stereotypowe myślenie o alkoholiku jako o zaniedbanym mężczyźnie bez pracy, szukającym środków na kolejną butelkę powoli przestaje funkcjonować. Coraz mniej dziwi, że alkoholik to również osoba na wysokim stanowisku – tak zwany HFA (High Functioning Alcoholics) – lub czterdziestoletnia kobieta.

Czytaj dalej

Alkohol a problemy seksualne

Alkohol a problemy seksualne

W społeczeństwie panuje przekonanie, że alkohol nie tylko pobudza zmysły, lecz także pozytywnie wpływa na zakres doznań oraz możliwości seksualne. Niektórzy traktują piwo, wino czy kilka drinków jako sposób na rozluźnienie się, przełamanie nieśmiałości albo pokonanie własnych barier. Tymczasem wpływ alkoholu na życie seksualne jest bardziej skomplikowany i niestety często bardzo negatywny.

Czytaj dalej

HFA – Alkoholik wysokofunkcjonujący

HFA – Alkoholik wysokofunkcjonujący

Słowo alkoholik budzi negatywne skojarzenia. Przywołuje na myśl bezdomnego, bez pracy, żebrzącego o pieniądze na kolejne wino, osobę, która ma problemy z prawem, znajduje się na marginesie społeczeństwa i tworzy rodzinę patologiczną. To jedynie stereotyp. W 2009 roku Sarah Allen Benton w książce „Alkoholicy wysokofunkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej” wyróżniła pojęcie HFA, czyli high functioning alcoholics.

Czytaj dalej

Alkoholizm dzieci i młodzieży

Alkoholizm dzieci i młodzieży

Alkoholizm to problem, który dotyczy nie tylko dorosłych, lecz niestety, coraz częściej dzieci i młodzieży. Większość młodych ludzi sięga po alkohol między 12. a 16. rokiem życia, zapewne dlatego, że wówczas zwiększa się ich poczucie niezależności. Niektórzy piją bardzo rzadko albo po spróbowaniu przez długi czas unikają alkoholu, inni korzystają z okazji i sięgają po niego raz lub kilka razy w tygodniu.

Czytaj dalej

Alkohol a ciąża

Alkohol a ciąża

Spożywanie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne dla wzrostu, a nawet dla życia płodu. Etanol bez problemu dostaje się do organizmu dziecka przez łożysko – już około 40 minut po wypiciu nawet niewielkiej ilości np. piwa przez matkę, stężenie alkoholu we krwi płodu będzie praktycznie takie samo, jak we krwi matki. Skutki picia w ciąży są bardzo daleko idące zarówno dla rozwoju fizycznego, jak i psychicznego dziecka, dlatego najlepiej unikać jakichkolwiek używek w okresie ciąży oraz w trakcie karmienia piersią.

Czytaj dalej

Leczenie alkoholizmu a rodzina

Leczenie alkoholizmu a rodzina

Leczenie uzależnienia od alkoholu to długotrwały proces, który zaczyna się zawsze od pierwszego kroku, czyli uświadomienia sobie problemu. Przyznanie się do alkoholizmu przez wielu uznawane jest za przyznanie się do słabości charakteru, dlatego tak trudno zadeklarować bycie uzależnionym. Aby zrozumieć swój alkoholizm, trzeba uznać, że picie przestało być zwykłą czynnością, a zaczęło wykraczać poza ogólnie przyjętą normę.

Czytaj dalej

Przyczyny i skutki alkoholizmu

Przyczyny i skutki alkoholizmu

Coraz częściej badacze zastanawiają się, dlaczego jedni mogą pić alkohol bez konsekwencji, a inni uzależniają się od niego. Zazwyczaj wymieniają wiele przyczyn, dzieląc je na trzy kategorie: biologiczne, psychologiczne i społeczne. Psycholog, Jerzy Mellibruda twierdzi, że mechanizmy uzależnienia są skutkiem tego, jak alkohol oddziałuje na organizm (kwestie biologiczne) i to one, aktywowane różnymi stanami emocjonalnymi (psychologiczne) oraz czynnikami zewnętrznymi (społeczne) stanowią przyczynę patologicznego picia. Mellibruda mówi wręcz o PBS – psycho-bio-społecznym modelu uzależnienia, pokazując, że wszystkie kategorie zazwyczaj występują jednocześnie. Niemożliwe zatem, aby wskazać wyłącznie jeden powód, który spowodował alkoholizm u danej osoby.

Czytaj dalej
Zadzwoń 608775984