Prosimy o kontakt

Dyskrecja

Czy konieczne jest podawanie danych osobowych w związku z leczeniem pacjenta?

Nie ma żadnego przymusu podawania danych, jednak idąc do lekarza podajemy swoje dane osobowe dobrowolnie. Trzeba mieć świadomość, że w procesie leczenia potrzebne jest założenie dokumentacji medycznej. Niezbędne dane do prowadzenia dokumentacji medycznej służą wypisaniu recept i udokumentowaniu przeprowadzonych czynności medycznych. Pacjent podaje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. W przypadku jednorazowej usługi medycznej karta leczenia jest archiwizowana w bezpieczny sposób. W tym zakresie obowiązuje tajemnica lekarska. Pacjent jednak musi być poinformowany, że zbierane podczas leczenia niezbędne dane osobowe nie będą przetwarzane jeśli pacjent wycofa zgodę. Pacjent ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody jest równie łatwe, jak jej wyrażenie, można więc odwołać tę zgodę nawet telefonicznie lub mailem.

Zbieramy jedynie obowiązujące dane podczas świadczenia usług medycznych.

Nie udostępniamy danych innym podmiotom,  nie przetwarzamy w innych celach niż związane z leczeniem konkretnego pacjenta.

Lekarz zbiera jedynie niezbędne dane
Dyskrecja leczenia

Cztery zasady dotyczące wyrażenia zgody i jej odwołania:

1. Możliwość wycofania zgody

Pacjent może w dowolnym momencie czasie wycofać zgodę.

2. Dobrowolność

Zgoda pacjenta musi być dobrowolna.

3. Zapytanie o zgodę

W zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

4. Rozliczalność

Administrator musi wykazać, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Zadzwoń 666 999 121