Prosimy o kontakt

Jak się przygotować do wszycia esperalu

Co warto wiedzieć przed wszyciem esperalu.

Wymagane jest minimum 12 godzin trzeźwości, producent leku na ulotce podaje właśnie taki czas, który powinien minąć od ostatniego kontaktu z alkoholem. Chirurdzy wszywający esperal zalecają 24 godziny trzeźwości. 24 godziny lub dłuższy czas od ostatniego kieliszka zmniejsza ilość powikłań. Pacjenci po ciągu alkoholowym mają zaburzone krzepnięcie i przedłużony czas krwawienia. Dłuższy czas od ostatniego kieliszka to mniejsze ryzyko odrzutu esperalu.

Są pewne przeciwwskazania do wszycia esperalu:

  1. Niewydolność wątroby – ciężka choroba, pacjent zwykle o niej wie, leżał w szpitalu i był diagnozowany. Nie jest przeciwwskazaniem podwyższenie tak zwanych prób wątrobowych. Wysoki APAT ALAT jest regułą po ciągu alkoholowym i normalizuje się po zaprzestaniu picia.
  2. Świeżo przebyty zawał serca- świerzo oznacza w tym przypadku 6 miesięcy. Nie jest przeciwwskazaniem przebyty zawał w przeszłości.
  3. Przeciwwskazaniem do zabiegu chirurgicznego w tym wszycia esperalu jest terapia doustnymi lekami zmniejszającymi krzepliwość – tak zwane leki „rozrzedzające krew: W takim przypadku można wykonać zabieg ale trzeba kilka dni wcześniej przejść na zastrzyki przeciwkrzepliwe lub jeśli choroba pozwala wstrzymać się od przyjmowania 3 dni przed zabiegiem wszycia esperalu.
  4. Padaczka – jest przeciwwskazaniem, nie należy jej jednak mylić z drgawkami poalkoholowymi. Alkoholikom zdarzają się w okresie trzeźwienia napady drgawkowe wyglądające jak padaczka – potocznie określa się to mianem padaczka poalkoholowa. Jednak padaczka to trwałe powtarzające się napady drgawkowe – u alkoholików może dojść do takiej sytuacji, że pomimo długiego okresu trzeźwości drgawki nadal występują i potrzebne jest stałe przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych.
  5. Próby samobójcze ciężkie choroby psychiczne – są przeciwwskazaniem do wszycia esperalu – jest podyktowane niebezpieczeństwem nieprzestrzegania zakazu picia alkoholu.
  6. Nadciśnienie nie poddające się leczeniu może też skłonić chirurga do odmowy wszycia, nie jest przeciwskazaniem nadciśnienie tętnicze reagujące na leczenie.
Zadzwoń 666 999 121